Območje Slovenije ob zgornjem toku smaragdne lepotice Soče je dolga leta v smeri proti zahodu omejevala državna meja. Zavoljo evropskega povezovanja, dobrega sodelovanja občin in posameznih društev na slovenski kot italijanski strani je danes le še geografska ter administrativna črta, ki enotnemu prostoru daje dodano vrednost. Ob upoštevanju trenutnega gibanja in priložnosti, ki jih čezmejnemu območju na področju turizma ponuja kolesarstvo, se interesi in načrti slovenskih, italijanskih ter avstrijskih občin vedno bolj srečujejo. Nove daljinske kolesarske poti – kot je čezmejni kolesarski krog iz projekta BIMOBIS, Interbike in Trans Slovenija, ki povezujejo številne občine na slovenski, italijanski in avstrijski strani meje – skupaj z regionalnimi zemljevidi in spletnimi platformami postavljajo temelje za uspešno in prepoznavno evropsko kolesarsko destinacijo.

Lahko rečemo, da smo s projektom BIMOBIS čezmejnemu območju vlili temelje za nov turistični produkt. V sklopu tega smo ustvarili pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti posameznih turističnih ponudnikov in orodja za večjo prepoznavnost ter trženje. Za Občino Tolmin omenjeni projekt predstavlja prvi korak na poti sistematičnega urejanja kolesarskih tras pri nas. Projektni rezultati v veliki meri temeljijo na uspešnem povezovanju med občinami, turističnimi organizacijami in ponudniki. Predvsem slednje smo povezali že skozi projekt iCON. V sklopu tega je namreč nastal grozd Bike Alpe Adria, ki združuje kolesarsko, kulinarično in vinsko ponudbo na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Pripravili smo tudi enotne turistične pakete in s tem uskladili ter promovirali turistične ponudnike na tem čezmejnem območju.

Zgodba o uspešnih regijskih projektih in sodelovanju se torej nadaljuje, še posebej pa nas veseli vse tesnejše povezovanje z Avstrijci. Po novem je namreč Severno Primorska (Goriška statistična regija) vključena v čezmejni program Slovenija-Avstrija, kar pomeni, da bomo lahko v programskem obdobju 2014–2020 upravičeni do črpanja EU sredstev iz tega naslova. Ob tem naj spomnim še na to, da sta v minulem letu občini Tolmin in Beljak podpisali listino o pobratenju, kar nam bo zagotovo pomagalo pri krepitvi sodelovanja s celotno Koroško na področju turizma.
 
Omenjeni rezultati so osnova za povezovanje in bogatitev kolesarske turistične ponudbe tega kulturno, zgodovinsko, geografsko ter gastronomsko izjemno bogatega območja. Možnosti za širitev in nadgradnjo skupne ter enovite kolesarske zgodbe oziroma enotne turistične destinacije v prostoru Alpe Adria, ki jo na temeljih kolesarskega turizma ustvarjajo projekti, kot so BIMOBIS, iCON in Interbike, so skratka brezmejne.

 

Uroš Brežan, župan Občine Tolmin

Bike Alpe Adria podpis UB

Bike Alpe Adria Občina Tolmin